Varjotyöskentely ja omaan voimaan astuminen

Varjotyöskentely ja omaan voimaan astuminen

Psykiatri ja analyyttisen psykologian perustaja Carl Jung käytti aikoinaan varjokäsitettä kuvaamaan piilossa olevia persoonallisuuden osia, käyttäytymismalleja tai ns. sokeita pisteitä, ja nykyään muotisanaksi muuttunut varjotyöskentely tarkoittaakin juuri sitä miltä se kuulostaakin eli, että tunnistetaan ja kohdataan näitä tiedostamattomia persoonallisuuden piirteitä tai käyttäytymismalleja. Varjoissa ei ole mitään vikaa, eikä varjotyöskentely tarkoitakaan sitä, että ihmisen pitäisi tuntea häpeää tai muuta vastaavaa näiden piilossa olevien ja siellä pidettyjen piirteidensä takia tai, että ihmisen pitäisi yrittää muuttaa niitä joksikin muuksi. Ideana on vain tunnistaa ne ja niiden vaikutus omaan toimintaan.  Usein varjot ovat meissä niin syvällä, että yksinkertaisesti erehdymme luulemaan niitä osaksi meitä ja alamme uskoa olevamme yhtä kuin varjomme. Usein myös nämä syvälle juurtuneet varjot ja niitä suojeleva ego alkavat ohjaamaan ihmisen toimintaa ja ikävä kyllä usein hyvin haitallisella tavalla. Ongelmana silloin arjessa saattaakin olla se, että mitä syvempiä varjoja ihmisellä on, sitä vaikeampi hänen on olla itsensä kanssa, ja muiden olla hänen kanssaan.

Joskus vielä noitana kuulee ihmettelyä siitä, että miksi noidan pitäisi tehdä varjotyöskentelyä, kun varjoista ja eletyistä vastoinkäymisistähän se voima usein juuri kumpuaa, ja useat meistä tuntuvatkin kulkevan noin persooninakin hieman varjoisampaa polkua. (Tämä ei ole käsite, jolla viitataan hyvään tai pahaan eikä mustaan tai valkoiseen, vaan käsite, jolla kuvataan lähinnä luonnetta ja tapaa hahmottaa maailmaa).  Noidan tai shamaaninkaan varjotyöskentelyssä ei kuitenkaan ole kyse luonteen muuttamisesta, vaan aivan samalla tavalla kuin muillakin, tarkoituksena on tunnistaa niitä piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa tapaan ajatella, kokea, tuntea ja noidan ollessa kyseessä, manifestoida, loitsia, muuttaa todellisuutta. Sanotaan, että shamaanin ja noidan kärsimys tavallaan jalostaa häntä, eli mitä voimakkaampi noita tai shamaani, sitä voimakkaammat vastoinkäymiset on elämässä ollut. Vastoinkäymiset elämässä voivat tehdä ihmisestä empaattisemman ja myötäelämiskyky on tärkeää erityisesti kohdatessa ihmisiä hoitojen puitteissa, mutta vastoinkäymiset voivat myös tehdä ihmisestä katkeran uhrin, joka purkaa omaa selittämätöntä pahaa oloaan muihin joko tahallisesti tai tahattomasti. Nämä vastoinkäymiset ovat siis muodostaneet varjoja, jotka vaikuttavat hänen tapaansa olla tässä maailmankaikkeudessa ja ne vaikuttavat myös häneen nimenomaan noitana tai shamaanina. Yhä useampi on tiedostanut tämän ja alkanut tietoisesti tutkimaan omaa sisintään ja tutustamaan itseensä, ja varjotyöskentelystä onkin tullut muutaman viime vuoden aikana muotisana myös noita- ja shamaanipiireissä ja tietysti myös yhä useamman noituusaiheisen tiktokinkin aihe.

Muissa henkisenpolun piireissä taas puhutaan usein omaan voimaan astumisesta. Kyse on hyvin pitkälle samasta asiasta kuin varjotyöskentelyssä. Oma voima on itsensä tuntemista ja hyväksymistä eli sitä, että ihminen tuntee ja hyväksyy aidon itsensä niin hyvine kuin huonompinekin piirteineen. Molemmissa on olennaista se, että tehtyäsi varjotyöskentelyä tai astuessasi omaan voimaasi ohjaudut sisältäpäin, et ulkoa. Alat näkemään omat arvosi, toiveesi ja tarpeesi, mistä ne kumpuavat ja miten haluat elää, jotta eläisit oman näköistä elämääsi. Asiat alkavat kumpuamaan sisältäpäin etkä esimerkiksi enää tee tai jätä tekemättä päätöksiä sen perusteella, mitä muut sinusta ajattelevat.  Tiedostat myös itsessäsi ne asiat, jotka saattavat vaikuttaa päätöksiisi ja toimintaasi. Teoreettisena esimerkkinä noidan elämästä: jos vaikkapa ystäväsi pyytää sinulta apua uuden kotinsa puhdistukseen ja et ole tiedostanut, miten sinua itseasiassa riepoo se, että juuri hän (jolle muutenkin elämä aina tuntuu hymyilevän, kun oma elämä lähinnä potkii jatkuvalla syötöllä päähän) sai hankittua kodin juuri niistä taloista, joihin itsekin olisit halunnut muuttaa. Suomeksi sanottuna olet siis kateellinen hänen onnestaan ja erityisesti hänen kodistaan, mutta et tiedosta tätä. Miten kuvittelisit kodin puhdistamisen ikävistä hengistä, mahdollisen siunaamisen ja suojaamisen sujuvan, kun perimmäinen tunne, jolla hommaan ryhdyt, onkin kateus?  Yleisin esimerkki löytyy kuitenkin ihan kaikkien meidän elämästämme, olitpa sitten noita tms. tai et. Ja se on meille kateuttakin yleisempi ajatus eli tunne siitä, ettei ole ansainnut jotakin hyvää itselleen. Tämä tunne on yleensä niin piilossa ja syvällä oleva varjo, jonka juuret voivat olla lapsuudessa, että emme oikeasti edes tajua sitä. Saatamme manifestoida menestystä, rahaa tai rakkautta, mutta se ei vain onnistu ja jokaisen epäonnistumisen myötä varjomme vain voimistuu -me emme ansaitse sitä ja universumikin sen tietää. Todellisuudessa esteenä on oma alitajuinen tunteemme siitä, ettemme oikeasti ansaitse sitä mitä yritämme manifestoida. Noitakielellä voisi sanoa, että intentio ei ole kirkas. Mutta, jos olet tehnyt varjotyöskentelysi ja tiedostat tämän varjosi, niin voit itseasiassa käyttää sitä manifestoinnissa sen sijaan, että se estäisi sinua.

Tänä päivänä on myös hyvin yleistä, että somemaailma tai muut ”gurut” kertovat miten tulisi olla, jotta olisi esimerkiksi oikea noita tai shamaani ja yksi yleisimmistä väitteistä on se, ettet voi käyttää mitään lääkitystä, koska se jotenkin heikentäisi henkisiä kykyjäsi, estäisi elämästä Kuun kanssa symbioosissa tai estäisi yhteyttä Äiti Maahan. Erityisesti näiden ”gurujen” hampaissa ovat masennus- ja muut psyykelääkkeet sekä hormonaalinen lääkitys. Ajattelin tehdä tästä aiheesta joskus ihan oman postauksen, koska tämä on aihe, jonka kanssa moni nuori noita painii, mutta nyt totean vain, että tämä on täysin paskapuhetta. Omassa voimassaan oleva noita kohauttaa moisille guruille vain olkiaan ja jatkaa omaa tapaansa toimia. Hän ei ole ulkoapäin ohjattavissa vaan toimii sisältä päin, omilla ehdoillaan tietäen mikä juuri hänelle on parasta riippumatta siitä, mitä muut ovat asiasta mieltä. Omassa voimassaan oleva ”gurukaan” ei tällaisia (lopettamaan lääkitystä) lähde ehdottamaan, koska hän ymmärtää asioiden olevan hyvin yksilökohtaisia ja hän tukee aina oppilaitaan löytämään oman voimansa, vaikka se pohjaisikin eri ratkaisuille kuin hänen omansa.

Varjotyöskentely parantaa itsetuntemusta ja sen tarkoituksena on nimenomaan opettaa ihminen hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on valoineen ja varjoineen. Omaan voimaan astuminen kuvaa tätä kenties paremmin. Tarkoitus on, että opit tuntemaan oman aidon itsesi niin hyvine kuin huonoine puolinesi ja hyväksymään ehdoitta sen kokonaisuuden mitä olet ja, että sinulla on kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita. Se, että manifestointi tai loitsiminen voi onnistua tämän jälkeen huomattavasti helpommin, on vain yksi hyvä puoli. Itsensä tunteminen on kaiken toiminnan a ja o. Se nimittäin mahdollistaa omannäköisen elämän, elämän, jota sinä ohjaat, ei elämää, joka ohjautuu ulkoapäin.

Comments are closed.