Tiedemaailma paikallistanut ihmisen tietoisuuden sijainnin

Tiedemaailma paikallistanut ihmisen tietoisuuden sijainnin

Olen kirjoittanut muinaisten suomalaisten sielunkäsityksestä ja shamanistisesta sekä seidriläisestä sielunkäsityksistä ja nyt voin ilolla todeta, että tiedemaailmakin on muodostanut oman sielunkäsityksensä, tai ainakin osan siitä. Nimittäin Harvardin tutkijat arvelevat paikantaneensa tietoisuuden sijainnin aivoissa. Tutkijat ovat lähes vuosituhannen yrittäneet ymmärtää ihmisen tietoisuutta, muttaneurotieteiden kehityksestä huolimatta emme edelleenkään tiedä, mistä tietoisuus syntyy ja miten.   The Science News Reporter kertoo, että nyt tutkijat uskovat keksineensä tietoisuuden fysiologiset juuret ja kolme aluetta aivoissa näyttää olevan sen kannalta olennaisia. Michael Fox, johtava tutkija Harvardin lääketieteellisestä tiedekunnasta kertoo, että: ”Löysimme yhteyden valvetilaa ylläpitävän aivorungon alueen ja tajuntaa ohjaavan kahden aivokuoren alueen välillä. Tietoisuus edellyttää näitä molempia”. Henkisen polun kulkijana voisi kuvitella, ettei tiedemaailma juurikaan kiinnosta, mutta suhtaudun itseasiassa suurella intohimolla tieteeseen, enkä oikeastaan koskaan tämän lähes 30 vuotiaan polkuni aikana ole kokenut, että tiede ja henkinen puoli olisivat toisiaan poissulkevia. Poissulkevuus tulee tiedettä, tai henkistä polkua kulkevien, yksilöiden rajoittuneesta mielestä tai kyvyttömyydestä nähdä laatikon ulkopuolelle, mutta ei tieteestä tai polusta itsestään.

Tieto on The Science News Reporterin mukaan merkittävä, jotta voimme ymmärtää mitä tarkoittaa olla ihminen ja tiedon avulla voidaan kenties löytää uusia hoitokeinoja mm. koomapotilaille. Tajunta on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty kahteen tekijään, nimittäin valvetilaan ja tietoisuuteen ja tutkijat ovatkin voineet jo aikaisemmissa tutkimuksissaan näyttää, että selkäydin säätelee valvetilaa. Selkäydin säätelee mm. valveillaoloa ja nukkumista, sydämen sykettä ja hengitystä. Tajunnan säätelyä ohjaavan aivojen alueen löytäminen on kuitenkin ollut vaikeampaa. Tutkijat ovat pitkään uskoneet sen tapahtuvan ns. cortexissa eli aivojen ulommassa kuorikerroksessa, mutta tarkempaa paikkaa ei ole onnistuttu määrittämään. Nyt Harvardin tutkijaryhmä on tunnistanut kaksi aivokuoren aluetta, jotka yhdessä aivorungon valvetilaa säätelevän alueen kanssa näyttävät ohjaavan tajuntaa. Tunnistaakseen alueet ryhmä analysoi 36 aivorungon vaurioista kärsivää potilasta. 12 heistä oli koomassa (tajuttomia) ja 24 oli määritelty tajuissaan oleviksi.

Aivojen kytkentäkaavio. Lähde The Science News Reporter.

Tutkijat kartoittivat potilaiden aivorungot löytääkseen tietyn alueen, joka selittäisi, miksi osa heistä oli tajuissaan vammoistaan huolimatta ja osa oli koomassa. Tällaiseksi alueeksi osoittautui aivosilta keskiaivojen ja ydinjatkeen välissä. Koomapotilaista kymmenellä kahdestatoista oli vaurioita tällä alueella, kun taas tajuissaan olevista 24 potilaasta vain yhdellä. Tutkijat kävivät läpi terveiden aivojen kytkentäkaaviota löytääkseen muut tähän aivosillan alueeseen kytkeytyvät aivojen osat ja he löysivät kaksi aluetta aivokuoresta, jotka kytkeytyivät aivosillan valvetilaa ohjaavaan osaan ja todennäköisesti siis säätelivät tietoisuutta. Nämä molemmat alueet on jo aiemmissakin tutkimuksissa pystytty liittämään valvetilaan ja havaintojen tekemiseen, mutta nyt ne niiden kytkös aivorunkoon osoitettiin ensimmäisen kerran. Tutkimusryhmä toistomittasi löydöksensä vielä tutkimalla 45:n koomassa olevan potilaan funktionaalisia magneettiresonanssikuvia ja kaikilla oli joku häiriö näiden kolmen aivojen alueen välisissä yhteyksissä.

Vaikka tutkimustulos on lupaava ja auttaa jo nyt kehittämään uusia hoitomuotoja tajuttomille potilaille, niin tiedemaailma vaatii (yleinen käytäntö), että Harvardin ryhmästä riippumattomien tutkimusryhmien pitää vielä varmistaa heidän löydöksensä ennen kuin voidaan varmasti sanoa, että tietoisuuden fysikaalinen perusta on juuri näissä kolmessa aivojen alueessa.

 

 

Comments are closed.