LUONNONHENKIEN JA ELEMENTAALIEN KANSSA TYÖSKENTELY

LUONNONHENKIEN JA ELEMENTAALIEN KANSSA TYÖSKENTELY

Tänään käsittelyssä on luonnonhenkien voima, olemassaolo sekä niiden rooli luonnossa ja magiassa.  Tämä on hyvin pieni pintaraapaisu, koska tämä aihe vaatisi useamman kirjan kirjasarjan eikä sekään riittäisi.

Luonnonhenget ovat voimakkaita olentoja. Niitä löytyy metsistä, puista, kasveista, vuorenrinteistä, kallioista, kivistä, aavikoilta, joista, puroista ja muista vesistöistä. Niitä on aivan kaikkialla – jopa omilla takapihoillamme. Monet kulttuurit pitivät luonnonhenkiä aikoinaan jumaluuksina, mutta luonnonhenget ovat olleet olemassa muinaisista ajoista lähtien, ja niiden katsotaan monissa mytologioissa olleen myötävaikuttamassa maailmojemme syntyä eli ne ovat olleet olemassa jo kauan ennen jumaluuksia, ajalla ennen aikaa. Monissa henkisissä perinteissä uskotaan, että näillä olennoilla on oma tietoisuutensa, älykkyytensä ja energiansa, ja heidän kanssaan voidaan vuorovaikuttaa ja työskennellä monin eri tavoin. Kyse on siis erittäin voimallisista olennoista, joiden kanssa voimme työskennellä silloinkin, kun emme halua syystä tai toisesta työskennellä juuri esimerkiksi eri jumaluuksien kanssa.  Luonnonhenkien kanssa työskentely antaa henkilölle tietoa, viisautta, voimaa, suojelusta yms., mutta niiden lisäksi luonnonhenget voivat tarjota opetusta ihan konkreettiseen harjoittamiseen mukaan lukien loitsut ja rituaalit. Työskentely luonnonhenkien kanssa voi myös auttaa sinua kehittämään syvemmän luontoyhteyden ja ymmärryksen Äiti Maata kohtaan. Monet noidat myös uskovat, että luonnonhenget ovat yhteydessä jumalalliseen ja että heidän kanssaan työskentely voi auttaa syventämään yhteyttäsi tähän jumalalliseen tai kaikkeuteen. Luonnonhenget nähdään tasapainon ja harmonian olentoina, ja heidän kanssaan työskentely voi auttaa sinua tuomaan nämä ominaisuudet osaksi omaa elämääsi.

 Onnistunut työskentely luonnonhenkien kanssa vaatii kärsivällisyyttä ja omistautumista. Jos olet vasta aloittamassa tutustumista luonnonhenkiin, niin suosittelen jälleen sitä, että otat mukaan muutaman omenan tai pähkinöitä lahjaksi annettavaksi luonnonhengille, menet luontoon, etsit kutsuvan paikan, kysyt luvan tulla siihen, istahdat alas ja olet hiljaa (puhelin äänettömälle). Rauhoitat mielesi ja keskityt kuuntelemaan luonnon erilaisia ääniä, haistelemaan hajuja, tuntemaan miltä maa käsissäsi ja kehossasi tuntuu ja miltä tuuli tuntuu ihollasi, kunnes jokin kiinnittää huomiosi. Olipa kyseessä sitten omat tunteesi kuten jännitys, pelko, ilo, rauhatai vain selkeä muutos ympäristössäsi, kuten tuulen voimistuminen. Kun olet tunnistanut jotain, voit ”avata keskustelun”.  Kunnioitus on tärkeää eli kiitä aluksi siitä, että henki kuuntelee.  Jos tunnet, että vastaus on hyväksyvä, niin voit alkaa kommunikoida heidän kanssaan aivan kuten keskustelisit vanhaan ja viisaan ihmisen kanssa. Sillä erotuksella, että puhe ei välttämättä ole puhetta vaan eri aistien kautta tulevaa informaatiota. Voit siis tuntea tuulen ihollasi erilaisena eri vastausten yhteydessä ja hetken päästä voit huomata, että siinä on tietty kaava tai voit haistaa eri hajuja eri vastausten kohdalla. Osa myös saa vastaukset siten, että he vain tietävät tai näkevät vastaukset kuvina yms. Luonnonhenkien kanssa voi kommunikoida myös vaikkapa Tarot korttien tai riimujen avulla. Olennaista on käyttää sellaista tapaa, joka toimii juuri sinulle.

Osassa traditioita puhutaan elementaaleista synonyymeina luonnonhenkien kanssa ja siinä on tietysti ihan toimiva logiikkansa, koska kaikki luonnonhenget on periaatteessa jaoteltavissa maan, ilman, tulen, veden ja eetterin/hengen/Akashan henkiin. Elementaalit on kuitenkin usein enemmän mielletty persoonattomiksi luonnon voimiksi kuin varsinaisiksi henkiolennoiksi. Kabbalistit ja teosofit ovat kutsuneet maan henkiä gnoomeiksi tai maahisiksi, ilman henkiä sylfeiksi, tulen henkiä salamantereiksi sekä veden henkiä undiineiksi ja nämä nimitykset ovat nykyään levinneet laajemminkin erilaisten henkisten traditioiden käyttöön. Elementaalit ilmentävät ympärillämme olevan maailman perusrakennetta ja ovat yhteydessä ilmasuuntiin sekä edustavat myös neljää vuodenaikaa. Elementaalit löytyvät myös omasta kehostamme. Mitä perinteisempää traditiota ihminen kuitenkin harjoittaa, sitä todennäköisempää on, ettei hän käytä luonnonhengistä puhuessaan niistä synonyymina elementaalia, mutta mennään nyt selkeyden takia näillä.

Ilmaelementaalit eli sylfit ovat elementaalikokonaisuuksia, jotka liittyvät ilmaan ja ilmakehään. Ne voivat esiintyä erilaissa ​​muodoissa, kuten näkymättömiä energioita tai tuulen kaltaisina ​​olentoina. Ilmaelementaaleilla on erilaisia ​​kommunikaatioon, mielen selkeyteen ja intuitioon liittyviä voimia. Ne liittyvät myös luovuuden voimaan sekä uusiin alkuihin. Heidän uskotaan pystyvän auttamaan ihmisiä kommunikaatiotaitojensa kanssa sekä antamaan inspiraatiota luoviin projekteihin. Niiden ilmansuunta on itä ja vuodenaikansa kevät.  Kutsu sylfit seremoniaasi, kun tarvitset tasapainoa ja harmoniaa tai uusia ideoita.

Tulielementaalit eli salamanterit voivat näkyä esim. puhtaana liekkinä, tulipalloina ja -pylväinä sekä auringonsäteinä, ja ne tuovat intohimoa, luovuutta, voimaa ja tahdonvoimaa. Salamantereita voi käyttää myös suojaamaan negatiiviselta energialta tai kirouksilta. Salamantereiden suunta on etelä ja vuodenaikansa on kesä. Salamanterit voivat saada aikaan muutoksia elämässäsi auttamalla ”sytyttämään” uusia ideoita ja intohimoja. Olen joskus miettinyt, että voiko tulenhengen voimaa selkeämmin nähdä kuin pohjoisten kansojen siirtyessä aurinkoisesta kesästä pimeään syksyyn sekä vastaavasti talvesta lisääntyvän auringonvalon kevääseen. Auringon tulivoima herättää meidät vedottomasta ja apaattisesta koomasta. Kutsu siis Salamanterit piiriisi etsiessäsi rohkeutta, intohimoa tai voimaa elämäsi vaikeina aikoina.

Undiinit eli vesielementaalit liittyvät sananmukaisesti siis veteen, vesistöihin ja merenneitoina valtameriin. Vesielementaaleilla on erilaisia ​​tunteisiin, parantamiseen, intuitioon ja luovuuteen liittyviä voimia. Ne yhdistetään vahvuuteen nimenomaan myötätunnon ja ymmärryksen kautta eikä niinkään fyysisen voiman kautta. Niiden ilmansuunta on länsi ja vuodenaika on syksy.  Hae yhteyttä vesielementaaliin kaivatessasiemotionaalista tasapainoa, selkeyttä ja paranemista tai opastusta.

Maan elementaalit eli gnoomit tai maahiset ovat maahan kytkettyjä elementaalihenkiä. Ne voivat esiintyä mm.kivinä, multana, kiteinä, hiekkana, kallioina tai vuorina. Maan elementaaleilla on suojaan, maadoitukseen, vakauteen ja hedelmällisyyteen liittyviä voimia. Gnoomit liittyvät vahvuuteen ja päättäväisyyteen sekä mukavuuteen ja turvallisuuteen. Niiden ajatellaan pystyvän auttamaan ihmisiä suojaamalla tai tarjoamaan heille tietoa heidän henkilökohtaisesta voimastaan. Maan elementaalien ilmansuunta on pohjoinen ja vuodenaikana talvi. Gnoomit eli suomalaisittain tontut on pitkään liitetty kotien suojaamiseen, kodinonneen ja vaurauteen.  Vie pihatontulle puurolautanen (puisella lusikalla!!!)  jos tarvitset vakautta ja runsautta.

Haltijat luokitellaan myös osittain elementaaleiksi, koska niillä voidaan traditiosta riippuen viitata lähes mihin elementtiin tahansa eli osan mielestä haltijat kuuluvat ilmaelementtiin, osan mielestä taas vesi- tai maaelementtiin tai jopa tulielementtiin, koska haltijalla voidaan myös tarkoittaa paikkojen hallitsijoita eli esimerkiksi tulivuorilla, vuorilla, metsillä, pelloilla ja vesistöillä on omat haltijansa. Omassa traditiossani haltijat eivät kuulu elementaaleihin. Ne esiintyvät rajatiloissa tämän maailman ja muiden maailmojen välillä tai ulottuvuuksissa, joita ihmiset eivät näe. Eri mytologioissa haltijat esitetään hieman erilaisina kulttuurin mukaan, mutta kaikilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä eli he voivat liikkua vapaasti eri ulottuvuuksien välillä, heidän läsnäolonsa tuo syvää viisautta, parannusta ja iloa, mutta myös kaaosta sekä kuolemaa. Kansanperinteissä eri puolilla maailmaa esiintyy näitä haltijahenkiä, joiden sanotaan varastelevan lapsia, vaihtavan lapsia omiin lapsiinsa (vaihdokkaat), viettelevän ihmisiä tai jopa aiheuttavan kuolemia. Haltijalla voidaan myös tarkoittaa paikkojen hallitsijoita eli esimerkiksi vuorilla, metsillä, pelloilla ja vesistöillä on omat haltijansa. Kun siis menet metsään tms. niin kysy lupa paikan haltijalta ja jos vastaus on kieltävä, tai paikka tuntuu luotaantyöntävältä, niin usko. Se oli haltijan vastaus.

Monet noituuden harjoittajat kehottavatkin välttämään työskentelyä haltijoiden kanssa, koska he ovat luonnostaan arvaamattomia ja jopa vaarallisia. He voivat kuitenkin tarjota sinulle tarvitsemiasi vastauksia, apua ja jopa lahjoja, mutta on tärkeää olla unohtamatta, että he elävät kuten kaikki muutkin henget, eri olemassaolon tasolla ja, että heillä on täysin erilaisen moraalikäsitys kuin meillä ihmisillä. Tärkeimmät asiat heidän kanssaan työskenneltäessä on omat rajat, kunnioitus ja vastalahjat eli periaatteella -lahja lahjasta, pääsee pitkälle. Muista, että joudut aina lunastamaan heille antamasi lupauksen, joten mieti tarkkaan mitä lupaat. Äläkä koskaan ota mitään metsästä, ellet tiedä tarkalleen, mistä se tuli. Jos löydät oudon esineen, joka on jätetty pois melkein kuin lahjaksi niin harkitse tarkkaan, ettei sinua vain houkutella haltijasopimukseen tietämättäsi.

Täältä löytyy enemmän tekstiä skandinaavisen mytologian haltioista ja täältä haltioista yleisemmin sekä täältä haltioista osana muinaiskansojen sielunkäsitystä

 Maanhengetkin voidaan lokeroida elementaaleihin riippuen traditiosta ja jotkut puhuvatkin nimenomaan vain elementaaleista tai paikkojen haltijoista tarkoittaessaan maanhenkiä, mutta ryhmittelystä huolimatta kaikilla on tiettyihin luonnonpaikkoihin, syvä yhteys luontoon itseensä ja usein aivan valtavia voimia, jotka pystyvät vaikuttamaan sekä yksilöihin, jotka kohtaavat heidän kanssaan suoraan, että suurempiin tapahtumiin, jotka tapahtuvat heidän alueellaan (kuten sää, ilmasto yms.) Maanhenget suojelevat maitaan, asukkaitaan sekä niitä ihmisiä, jotka kohtelevat maata kunnioittavasti.

Kasvihenget ovat myös olennainen osa henkistä maailmaa ja voidaan siis halutessaan myös lokeroida elementaaleihin (maa). Ne nähdään usein voimakkaina henkinä, jotka voivat auttaa meitä jokapäiväisessä elämässämme aina yltäkylläisyyden luomisesta parantamiseen. Ihmisten ja kasvien välinen suhde on siis vahva. Monissa luonnonuskonnoissa ajatellaan, että meillä on luontainen yhteys kasvihenkiin ja, että ihmiset voivat olla suoraan vuorovaikutuksessa kasvihenkien kanssa sekä tietoisella että henkitasolla erilaisten rituaalien kautta. Shamanistisissa traditioissa on hyvinkin yleistä, että shamaanin apuhenkiin kuuluu yksi tai useampiakin kasvihenkiä. Myös noituudessa kasvihengillä on tärkeä rooli ja niitä voidaan käyttää muun muassa loitsuihin ja lääkintään. Uudelle noidalle onkin usein suuri oivallus, kun hän tajuaa, että kasvin maagiset tai parantavat voimat eivät tulekaan (vain) sen biologisista tai kemiallisista ominaisuuksista vaan nimenomaan kasvin hengestä. Tämän jälkeen hän kohtelee kasveja samalla kunnioituksella kuin muitakin tiedostavia olentoja. Kunnioitus näkyy mm. siten, että yrttien ja kasvien kerääminen alkaa aina luvan pyytämisellä, vastalahjan antamisella sekä tapahtuu aina lyhteisymmärryksessä kasvin hengen kanssa.

Kasvien kanssa työskenneltäessä on tärkeää oppia kasvista, sen ympäristöstä ja tavoista. Kommunikoi kasvin kanssa. Voit tehdä henkimatkan ja tutustua kasvin henkeen, jos se on sinulle luontainen tapa toimia, tai voit jutella sen kanssa ihan tässä reaaliajassakin.  Kasvit ymmärtävät puhetta, joten älä pelkää puhua ääneen.

En tiedä onko se, miten henget lokeroidaan loppupeleissä olennaista niiden työskentelyn kanssa, muuten kuin siten, että niistä on helpompi kirjoittaa ”varjojenkirjaan” selkeämmän järjestelmän avulla. Lokeroimista olennaisempia asioita ovat kuitenkin nämä; luonnonhenkiä on olemassa, niiden luonne eroaa ihmisen luonteesta ja moraalista ja niiden kanssa voi kommunikoida. Olennaista on myös sen miettiminen, kuinka näiden henkien kanssa toimitaan? Yleisesti ottaen on siis olemassa muutamia eri tapoja, joiden avulla voi kommunikoinnin aloittaa kaikkien luonnonhenkien kanssa:

 • tarjoamalla jotain lahjaksi (kuten ruokaa, juomaa tai kukkia)
 • seremonian kautta eli esimerkiksi kutsumalla henkiä piiriin (tätä tosin en itse tekisi tuntemattoman hengen kanssa)
 • erilaiset perinteiset ennustamistekniikat, kuten tarot, riimut, luusetit
 • meditaatiokäytännöt, kuten shamanistinen matka tai utiseta (ulkonaistuminen)

Kun kontakti on saatu, on tärkeää muistaa, etteivät kaikki ihmisten ja luonnonhenkien väliset suhteet ole ihmisen kannalta positiivisia eli jotkut henget voivat päättää pysyä erossa meistä riippumatta siitä, mitä tai miten paljon yritämme, kun taas toiset voivat jopa tulla vihamielisiksi provosoituessaan. Siksi on aina oltava varovainen, ihmisen valta näihin henkiin on olematon ja vuorovaikutus perustuu aina viimekädessä heidän tahtoonsa. Nyt kun suhde on luotu ja alat työskentelemään heidän kanssaan niin on olemassa muutamia asioita, jotka on otettava huomioon uhrattaessa ja suoritettaessa rituaaleja henkimaailmalle:

 • Mikä on uhrin (ruoka yms.) tai rituaalin tarkoitus eli mieti, mitä toivot saavuttavasi uhrillasi tai rituaalillasi. Saatat esimerkiksi etsiä ohjausta, suojaa tai tukea henkimaailmasta.
 • Mieti niiden henkien luonnetta, joiden kanssa työskentelet: Eri hengillä voi olla erilaisia ​​mieltymyksiä uhrien ja rituaalien suhteen. Voi olla hyödyllistä perehtyä mytologioihin tai pyytää ohjausta niiltä, ​​joilla on enemmän kokemusta tai tietoa tällä alalla.
 • Henkien mieltymyksen perusteella mieti uhrin luonne: Uhrit voivat olla erilaisia mukaan lukien fyysiset esineet (kuten ruoka, juoma tai suitsuke), energia (kuten rukous) tai aika ja vaiva (kuten rituaalin suorittaminen, palvelu). Mieti, minkä tyyppinen tarjous on mielekkäin ja sopivin hengille, joiden kanssa työskentelet.

Kuten kaikkeen harjoittamiseen niin myös luonnonhenkien kanssa työskentelemiseen liittyy joitain ​​riskejä, joten muista vielä:

 • Rajojen kunnioittaminen: On tärkeää kunnioittaa luonnon rajoja ja olla tietoinen toimillamme ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Tärkeää on myös kunnioittaa luontohenkien rajoja ja kysyä lupa ennen heidän kanssaan olemista.
 • Tietynlainen kulttuurinen herkkyys: Eri kulttuureissa ja henkisissä perinteissä voi olla erilaisia ​​uskomuksia ja käytäntöjä, kun on kyse luonnonhengistä. On tärkeää olla tietoinen näistä eroista ja kunnioittaa niitä sekä välttää omaksumasta tai vääristelemästä muiden uskomuksia ja käytäntöjä.
 • Henkilökohtainen turvallisuus: Luonnonhenkien kanssa työskennellessä on tärkeää olla tietoinen omasta hyvinvoinnistasi ja pitää omat rajat kunnossa.
 • Älä ole naiivi, hyväuskoinen tai sinisilmäinen. Äläkä egoile eli kuvittele olevasi voimakkaampi kuin olet vaikka takana olisi vuosikymmenienkin kokemus. Tietty nöyryys pitää sinut paremmin turvassa kuin utelias suuruudenhulluus.

Työskentely näiden voimien kanssa on ollut olennainen osa monia henkisiä polkuja vuosituhansien ajan ja tietoa olisi aivan valtavasti, mutta tila tai aika ei olisi mitenkään riittänyt käymään niitä yksittäin läpi, joten sorruin nyt tietoisesti melkoisen rankkaan pelkistämiseen. Parhaita opettajia ovat kuitenkin luonnonhenget itse eli mars sinne luontoon oppimaan.

Comments are closed.