Luista ennustaminen

Luista ennustaminen

Luissa ajatellaan olevan enemmän voimaa kuin muualla kehossa, siis myös olennon ollessa elossa.  Elämänvoima piilee luissa, ei lihassa. Osa jopa ajattelee, että sielu sijaitsee luissa. Saalis- ja kotieläinten ajateltiin syntyvän uudelleen luidensa ympärille, ja siksi metsästyksen jälkeen saaliiden luut asteltiin takaisin tarkasti siinä järjestyksessä kuin ne elävässäkin eläimessä olivat. Suuressa osassa traditioita henkilöt käyttävät voimaeläimiensä tai henkioppaidensa fyysisen muodon luita joko rituaaleissa, amuletteina tai ennustuksessa. Myös hyvin monet käyttävät ihmisen luita, erityisesti suvun hampaita (kuten pudonneita maitohampaita tms.) ja niiden käyttöön liittyy puolestaan ajatus siitä, että ihmisen luissa on vuosituhansien tai oikeastaan kymmenien tuhansien vuosien esivanhempien dna-jatkumo.

Ennustamisesta puhuttaessa ajatellaan nykyään, että kyseessä on enemmänkin keskustelua oman alitajuntansa, korkeamman minän tms. kanssa. Puhutaankin ns. demystifioinnista, jossa näistä välineistä on tullut enemmänkin psykologisia välineitä. Korttien, luiden ja muiden perinteisten ennustusvälineiden mielletään nykyaikana enemmänkin jäsentävän puolestamme jokapäiväisiä ja arkisia asioita eli toimivan itsetutkiskelun välineinä. Perinteisemmän noituuden tai vastaavan harjoittajalle nämä modernit käsitteet ovat usein omassa harjoittamisessaan vieraita ja heille kyseessä on kommunikoiminen esivanhempien, henkiauttajien, luonnonhenkien, henkiopettajien eli lyhyesti sanottuna, henkimaailman kanssa.  Jatkossa puhuessani ennustamisesta, niin käytän sitä yleisenä selventävänä käsitteenä ja jokainen voi itse miettiä miten käsitteen ymmärtää.

Luuennustuksesta puhuttaessa suurimmalle osalle tulee mieleen joko voodoo, hoodoo tai kotimainen saamelaisten perinne, jossa luista luetaan rumpukalvon pinnalla. Luista ennustaminen on kuitenkin kuulunut ja kuuluu edelleenkin hyvin moniin luonnonuskontoihin sekä uus- ja vanhapakanallisiin traditioihin. Ennustukseen käytätettäviä luusettejäkin löytyy nykyään hyvin monesta aiheeseen vihkiytyneestä liikkeestä, mutta suosittelen aina tekemään harjoittamiseensa liittyvät välineet itse tai tässä tapauksessa löytämään ne itse. Henkimaailman kanssa toimittaessa tällaisten välineiden tekemiseen siirtyy tuolloin tietoa ja ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu juuri sinulle ja löydettäessä taas löydät juuri ne välineet, jotka sinulle kuuluvat. Toki kumpikaan näistä ei poissulje sitä, etteikö kaupan valmis settikin voisi olla sinulle tarkoitettu -tärkeintä on kuulostella miltä ne tuntuvat. Yleisimmin käytettävät luut Suomessa ovat lintujen luut, peuran- ja hirvenluut, ketun luut sekä erilaiset luonnosta löydettävät luut tai eläinten osat.

Ennustukseen käytätettävät luut ovat yleensä aina pieniä tai pienehköjä, maksimissaan 15 cm pitkiä, jotta ne on helppo heittää. Luiden ja esineiden määrää ei ole mitenkään määritelty ja usein ne lisääntyvät vuosien saatossa eli aina kun löytää jonkun sopivan symboloimaan jotakin tiettyä asiaa. Omaan pussiini liittyi viimeisimpänä mukaan riimu, joka ilmestyi toistuvasti eteeni ja mitä ihmeellisimmistä paikoista. Kyseessä oli siis aina tuo sama puuhun poltettu riimu, joka kieltäytyi pysymästä omassa riimupussissaan. Lopulta se putosi hyllyllä olevasta pussistaan kesken ennustuksen ja päätyi osaksi settiä. Luiden lisäksi ennustuspussista löytyy usein myös kiviä, kasvien osia, avaimia, nauloja, amuletteja, sormuksia ja kolikoita. Tärkeintä ei tässäkään ole se, mitä muilla on vaan se mikä mikin esine sinulle symboloi ja edustaa. Joskus luut voivat olla hyvin saman näköiset ja silloin niihin voi selkeyden vuoksi laittaa erilaisia omia merkintöjä piirtämällä, maalaamalla tai kaivertamalla. Itse olen aikoinaan merkinnyt käyttämäni luut erivärisin nauhoin, koska en halunnut niihin pysyviä merkintöjä. Nykyään tunnistan silmät kiinnikin jokaisen luun pienimmänkin roson, raon ja karheuman eli en tarvitse muita merkintöjä.

Ennen kuin lähtee ennustamaan, on siis päätettävä mitä mikin esine edustaa. Itselleni pussista löytyvien esineiden merkitykset ovat löytyneet suurimmaksi osaksi shamanististen matkojen kautta/avulla ja osan merkitys on muuttunut tai hioutunut vuosikymmenien saatossa. Edelleenkin nukun ennustuspussi jossakin lähellä, koska se auttaa pitämään yllä yhteyttä. Saatan myös aika-ajoin ruokkia sitä/niitä, mutta koskaan en puhdista niitä. En myöskään koskaan paljasta pussini sisältöä hupimielessä tai edes täällä blogissa, joten täälläkin ovat kuvat ovat mukailtua kuvausrekvisiittaa.

Jostakin on kuitenkin aloitettava ja usein on helpompi lähteä tutustumaan omiin luihinsa ja pussinsa esineisiin toisten antamien merkitysten tai yleistyneiden symboleiden kautta. Yleensä pussista löytyy esineitä, jotka symboloivat:

 1. Itseä/minää
 2. Terveyttä
 3. Vaurautta/runsautta
 4. Perhettä
 5. Rakkautta
 6. Kyllä -vastausta
 7. Ei -vastausta
 8. Pahoja aikomuksia
 9. Miestä
 10. Naista tai muuta tapaa, jolla selvittää tarkemmin kenestä on kyse
 11. Totuutta
 12. Kohtaloa tai päätöstä (kertoo, onko tilanne muutettavissa)
 13. Sairautta
 14. Onnettomuutta

Itse ennustus tapahtuu niin, että esineitä heitetään alustan päälle. Esineiden asennot ja kohdat alustalla antavat vastauksia kysymyksiin. Osa heittää valmiille alustalle, joka on helppo itsekin tehdä vaikkapa piirtämällä vanhalle lakanalle oujalaudan kaltainen kuvio ja tulkita tulos sen mukaan mihin esineet tippuvat. Perinteisempi tapa on Suomessa kuitenkin ollut esineiden heittäminen maahan ja niiden tulkitseminen sen perusteella, miten ne putoavat suhteessa toisiinsa. Tällöin ne pudotetaan rauhallisesti maahan noin metrin korkeudelta. Niitä ei siis heitetä, vaan pudotetaan ja mielellään pehmeälle alustalle.  Tässä versiossa, jossa luut ja esineet heitetään maahan, ei ole olemassa valmista vastauskonseptia eli tämä tapa perustuu aina keskustelemiseen esineiden kanssa ja tulkitsemiseen. Siinä katsotaan mikä on minkäkin päällä, missä asennossa ja missä kohtaa suhteessa muihin. Muutamia yleistyksiä toki tässäkin versiossa on eli yleisesti ajatellaan:

 • Oikean reunan katsotaan edustavan tulevaisuutta ja vasemman menneisyyttä.
 • T-malliin asettuneet edustavat jonkinlaista tukosta tai estettä, jossa päällimmäinen esine tai siis se mitä se edustaa, tukkii alempaa
 • H-kirjaimen malliin asettuneet esineet edustavat kaaosta, onnettomuutta, mutta myös mahdollisuutta kasvuun
 • yhdensuuntaisuus esineissä tarkoittaa tasapainoa niiden välillä
 • ristiin asettuneet esineet kertovat toiveesta
 • vaakasuoraan asettunut edustaa usein feminiinistä voimaa tai henkilöä tai esineestä riippuen myös kieltävää vastausta
 • vaakasuoraan asettunut edustaa taas maskuliinista voimaa tai henkilöä tai myönteistä vastausta
 • viisto puolestaan erottaa ja tuolloin voi katsoa kummallakin puolella olevaa esinettä eli mitä se erottaa ja missä asennossa ne ovat
 • u-muoto edustaa onnea, mutta osoittaessaan alaspäin se edustaa epäonnea
 • jos esineet ovat kärki ylöspäin osoittavan kolmion muodossa niin se edustaa kuviossa olevien symboloiden kasvua ja alaspäin soittava kolmio taas edustaa supistumista, pienenemistä, heikkenemistä

Ja nyt muistakaa oikeasti, että ei ole olemassa mitään faktamerkityksiä tällekään menetelmälle, vaan jokaisen on opittava lukemaan omaa settiään. Tärkeintä on aina oppia tuntemaan omat ”ennustusvälineensä” läpikotaisin, olivatpa ne sitten riimut, tarot-kortit tai luut ja parhaiten se onnistuu siten, että puhuu niiden kanssa eli kysyy ihan ääneen asioita niiltä. Monet nukkuvat esineet tyynynsä lähellä, jolloin yhteys saattaa syntyä unen aikana ja suurin osa kantaa niitä aina mukanaan. Esineiden katsotaan olevan eläviä, ajatellaan siis, että niillä jokaisella on oma henkensä, jota on ylläpidettävä ja siksi osa ruokkii niitä suitsukkeilla, vedellä, omalla verellään, ruokauhreilla tms. Kaikkein olennaisinta esineiden kanssa toimittaessa on kuitenkin se, että niiden kanssa työskentelee säännöllisesti. Harjoittelu ja niistä oppiminen on ehdottomasti paras keino tutustua niihin ja saada niihin sellainen yhteys, että voi luottaa niiden vastauksiin.  Ja muista, se mikä symboloi jollekin jotakin, ei välttämättä symboloi sinulle samaa. Tulkintavälineet ja niiden viestit ovat aina syvästi henkilökohtaisia. Nämä viestit ja merkitykset kannattaa kirjoittaa itselleen ylös siihen kaikilta noidilta löytyvään book of shadowsiin, mustaan kirjaan tai vain muistikirjaan.

 

Comments are closed.